top of page

Posiadasz dyplom pielęgniarki lub położnej i 3-letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach oraz zaświadczenie od podmiotu, który chce Cię zatrudnić

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem)

Warunki jakie musisz spełnić:

  1. posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;

  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

  3. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej;

  4. wykazywać nienaganną postawę etyczną;

  5. posiadać 3 – letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach;

  6. wykazywać znajomość języka polskiego;

  7. posiadać zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, okres planowanego zatrudnienia oraz zakres czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem;

Gdzie mogę wykonywać zawód pielęgniarki/położnej?

W podmiocie leczniczym w Polsce od którego uzyskałeś zaświadczenie, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

bottom of page