top of page

Dowiedź się jak uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w Polsce

Lekarz bez specjalizacji

 

Posiadasz wyłącznie dyplom potwierdzający potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko - dentystycznym

Lekarz posiadający tytuł specjalisty
 

Posiadasz także dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty

Lekarz posiadający tytuł specjalisty ze stażem 
 

Posiadasz dyplom specjalisty i 3-letnie doświadczenie zawodowe jako specjalista oraz możesz złożyć oświadczenie o znajomości języka polskiego

bottom of page